Česky English Russian

Měření obsahu netěkavých podílů

Výchozí normou pro stanovení tohoto parametru je ČSN EN ISO 3251 - Stanovení obsahu netěkavých podílů. Norma je českou verzí normy EN ISO 3251:2003. Poznámka: Z praktických důvodů se dopouštíme drobných odchylek od normy.

Postup:

  1. Tři vyčištěné a suché misky se zváží s maximální přesností.
  2. Kapátkem nebo jiným způsobem se do každé ze tří misek přenese 1 ± 0,1 g vzorku a rychle se rovnoměrně rozprostře po dně misky a zváží se s maximální přesností.
  3. Misky se nechají stát při teplotě okolí asi 10 min.
  4. Vzorky se vloží do sušárny, která byla předem vytemperována na předepsanou teplotu (viz. níže uvedená tabulka).
  5. Misky se nechají v sušárně předepsanou dobu (viz. níže uvedená tabulka).
  6. Po uplynutí předepsané doby se misky vyjmou ze sušárny.
  7. Misky se zváží s maximální přesností.

Výpočet obsahu netěkavých podílů se provede podle následujícího vzorce: 
NV = (m2 - m0) / (m1 - m0) x 100

kde:  NV je obsah netěkavých podílů v % 
m0 je hmotnost prázdné misky, v gramech 
m1 je hmotnost misky se zkušebním vzorkem, v gramech 
m2 je hmotnost misky se zbytkem, v gramech

Předepsané hodnoty pro jednotlivé laky

Lak Teplota Doba zahřívání
PRIMER VIKTOR 400 a 442 80°C 1 hodina
Všechny ostatní laky 105°C 1 hodina


Výsledná hodnota se udává v hmotnostních procentech s přesností 0,1.