Česky English Russian

Ekologie

Ekologie VIKTOR Trade

Naše společnost věnuje otázce vztahu k životnímu prostředí vysokou pozornost, a to nejen v důsledku legislativního tlaku, ale především čistým lidským přístupem všech zaměstnanců k přírodě a k okolnímu světu.

Cíleně a systematicky zavádíme technologická opatření, směřující zejména k redukci exhalací VOC do ovzduší. Ostatní vlivy na životní prostředí jsou de facto nulové.

V oblasti redukce vypouštěných VOC do ovzduší jsme realizovali výstavbu  spalovacího rařízení typu RTO. To rapidně snížílo již tak nízké hodnoty exhalací.

Ekologie VIKTOR Trade