Česky English Russian

Analytické postupy

(zde ve formátu .pdf ke stažení)

Při prověřování shody kvality jednotlivých šarží výrobků s deklarovanými parametry, se vyhodnocují tři hodnoty. Jsou to:

  1. konzistence (viskozita)
  2. obsah netěkavých podílů (obsah pevných látek, sušiny)
  3. hustota (měrná hmotnost)

 

Postupy zjišťování těchto parametrů jsou však různé a výsledky z nich se nemusejí shodovat. Proto zde popisujeme postupy používané naší laboratoří. K prověřováni kvality našich produktů využíváme i jiné metody, které jsou však pouze naší interní záležitostí.

Na žádost odběratele potom vystavujeme ke každé šarži dokument „Certifikát kvality“, ve kterém se uvádějí dosažené hodnoty.