Aktuality


Zařízení pro redukci VOC

V současné době probíhá zkušební provoz nově vybudovaného zařízení RTO na snižování emisí VOC do ovzduší.


Publikováno 3. 3. 2014 10:43

Revize TDS

Byla provedena revize technických listů. Některé z nich byly změněny. Jde pouze o drobné korekce  v parametru viskozity.


Publikováno 3. 3. 2014 10:41

Audit ISO 9001:2009

Začátkem ledna jsme s úspěchem recertifikovali naši společnost v rámci systému managementu jakosti ISO 9001:2009


Publikováno 3. 3. 2014 10:38

Audit ISO 9001

Počátkem ledna proběhl úspěšně audit systému řízení jakosti dle ISO 9001.


Publikováno 15. 1. 2013 11:17

Revize bezpečnostních listů

Byla provedena kompletní revize bezpečnostních listů. Listy byly souběžně upraveny ve smyslu nové legislativy, týkající se značení obalů s nebezpečnými materiály (ES 1272/2008 (CLP)). V této souvislosti se bude značení obalů průběžně měnit, tak aby od června roku 2015, kdy zaniká starý způsob značení, byly všechny obaly značeny dle tohoto celosvětově používaného způsobu značení (GHS).


Publikováno 15. 1. 2013 11:16

Nové prohlášení o shodě, Nový lak HSL V92

Prohlášení o shodě bylo doplněno o SVHC látky dle listu ECHA.

Do úrovně testování v průmyslovém měřítku byl zařazen nový lak HS-LACQUER VIKOR 92. Jedná se o univerzální termosvařitelný lak s výbornou chemickou odolností, a to vč. extrémního zatížení v kyselém prostředí. Stává se tak levnější variantou k vynikajícímu laku  HS-LACQUER VIKOR 87.


Publikováno 25. 9. 2012 14:46

Aktualizace dokumentů

Byly aktualizovány technické listy, celkový přehled produkce a prohlášení o shodě.


Autor: TP Publikováno 31. 5. 2012 14:53

Spuštění nových stránek

Po delší odmlce, způsobené komplikacemi se zastaralou platformou našich starých stránek, se vracíme k jejich pravidelné aktualizaci a rozšiřování tak, aby vám, našim váženým zákazníkům sloužily co nejlépe. Rádi uvítáme vaše připomínky a návrhy na jejich vylepšení.


Autor: TomPe Publikováno 25. 5. 2012 8:19

Dokončena přestavba výrobního areálu.

Datum konání: 1. 11. 2010Autor: admin Publikováno 5. 4. 2012 1:11

Úspěšná recertifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Datum konání: 1. 12. 2010


Autor: admin Publikováno 5. 4. 2012 1:08