Září 2020 - aktualizace Technických listů, Svařovacích křivek a Přehledu produkce