Česky English Russian

Získání dotace OPPIK Nemovitosti - II. výzvaNázev projektu: Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/007976
Program: OPPIK Nemovitosti - II. výzva
Náplň: Předmětem projektu je demolice nevyhovujících objektů v těsné blízkosti současného zázemí společnosti VIKTOR trade, s.r.o. a následná výstavba nové skladovací haly. Nová hala bude přistavěna k obvodové stěně stávající haly společnosti, se kterou bude provozně propojena. Dále dojde k úpravě okolních ploch.
Termín realizace: 12/2016 - 11/2019

EU - OPPIK.jpg