Česky English Russian

Revize bezpečnostních listůByla provedena kompletní revize bezpečnostních listů. Listy byly souběžně upraveny ve smyslu nové legislativy, týkající se značení obalů s nebezpečnými materiály (ES 1272/2008 (CLP)). V této souvislosti se bude značení obalů průběžně měnit, tak aby od června roku 2015, kdy zaniká starý způsob značení, byly všechny obaly značeny dle tohoto celosvětově používaného způsobu značení (GHS).