Česky English Russian

Aktuality


Novější 1 3

Certifikace ISO 14001-2015, Aktualizace některých TDS a přehledu produkce


Publikováno 23. 2. 2022 10:42

Září 2020 - aktualizace Technických listů, Svařovacích křivek a Přehledu produkce


Publikováno 17. 9. 2020 9:24

Audit ISO 9001:2016

V prvním týdnu roku 2018 proběhl úspěšně dozorový audit dle ČSN EN ISO 9001:2016.

9001.jpg


Autor: TP Publikováno 22. 1. 2018 9:13

Získání dotace OPPIK Nemovitosti - II. výzva

Název projektu: Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/007976
Program: OPPIK Nemovitosti - II. výzva
Náplň: Předmětem projektu je demolice nevyhovujících objektů v těsné blízkosti současného zázemí společnosti VIKTOR trade, s.r.o. a následná výstavba nové skladovací haly. Nová hala bude přistavěna k obvodové stěně stávající haly společnosti, se kterou bude provozně propojena. Dále dojde k úpravě okolních ploch.
Termín realizace: 12/2016 - 11/2019

EU - OPPIK.jpg


Autor: TP Publikováno 22. 1. 2018 9:08

V lednu proběhl úspěšný audit dle ISO 9001:2015


Publikováno 27. 1. 2017 14:46

Snowman Viktor - Pozdrav všem návštěvníkům

Snowman Viktor.jpg


Publikováno 8. 3. 2016 11:35

Aktualizace dokumentace!

Byly aktualizovány "Technické listy", "Bezpečnostní listy" a Souhrnný přehled produkce".

Limity viskozity a měrné hmotnosti některých laků byly upraveny podle aktuálních hodnot, vycházejících ze standardní výroby. Bezpečnostní listy jsou zcela přepracovány dle aktuálně platné legislativy.


Publikováno 4. 2. 2016 9:53

Audit ISO 9001

Úspěšně obhájen systém řízení jakosti ISO 9001 auditem.


Publikováno 4. 2. 2016 9:39

Vývojové směry

Všechny produkty naší společnosti jsou výsledkem dlouhodobého vlastního vývoje. Stále pokračujeme na vývoji nových produktů a rozšiřujeme naše aktivity i v jiných aplikacích a jiných systémech.
Momentálně je předmětem našeho zájmu vývoj vytvrzovaných laků pro coil-coating na bázi polyesterů a epoxidů. Začínáme pronikat do oblasti vodou ředitelných systémů. Stávající portfolio termosvařitelných laků a primerů se snažíme stále zdokonalovat a navíc obohatit polyesterovými laky, od kterých očekáváme vynikající berierové vlastnosti a aplikovatelnost na, stále více používané, PET fólie a to jak na straně kelímku, tak na straně víčka obalu. Pod tlakem stále vyšší poptávky se věnujeme rovněž vývoji primeru na fólie z polyolefinů (PP, PE) a také primerů vhodných pro UV tisk.


Publikováno 26. 6. 2014 10:00

Technologické úpravy

V posledních týdnech došlo ke zprovoznění nových míchadel, která svojí konstrukcí zajišťují dokonalejší a energeticky šetrnější míchání.
Avšak nejvýznamnější změnou je instalace in-line dispergačního zažízení. Toto zařízení zajišťuje ještě dokonalejší rozdispergování anorganických složek, obsažených zejména v univerzálních termosvařitelných lacích. V důsledku toho dosahujeme vyšší homogenity, a tím dokonalejších a bariérově odolnějších nánosů laků.


Publikováno 25. 6. 2014 14:28

Novější 1 3